شرکت کیمیا گستر آتین

Bio Banking

بیش از بیست سال پیش ماکوفارما کیسه های انجماد EVA مناسب جهت انجماد سلول ها در درجه حرارت بسیار پایین را توسعه داده است. این بسته های انجمادی برای تحمل ذخیره سازی بلند مدت در دمای منهای 196 درجه (نقطه تراکم نیتروژن)، تسهیل ذخیره سازی بهینه سلولها و بافت ها طراحی شده اند. هر دوی کیسه ها و اتصالات برای مطابقت با نیاز های کاربران طراحی شده اند. علاوه بر این، طیف محصولات ما برای احاطه کردن نقاط ذخیره سازی و کیسه های آلومینیومی برای مجموعه بافت بزرگ شده اند، جابه جایی و ذخیره سازی به کاربران امکان انتخاب گسترده ی وابسته به روش و شیوه داخلی خودشان را میدهد.