شرکت کیمیا گستر آتین

Biotherapy

Biotherapy

با توجه به اینکه طب نقل و انتقال خون به سوی درمانهای سلولی جدید پیش میرود ، ماکوفارما آغاز به متنوع نمودن بیوتراپیهایی نموده و طیف گسترده ای از محصولات را برای کمک به مشتریان خود در زمینه درمان سلولی ، بافتی، پزشکی احیا کننده و جابه جا سازی  توسعه داده است. بنابراین محدوده محصولات بیوتراپی راه حلهایی برای تمام مراحل روند درمان سلولی از جمع آوری، پردازش، توسعه و انجماد سلول های بنیادی تا درمان و جابه جایی سلولها یا ارگانها به بدن بیماران را فراهم میکند.