شرکت کیمیا گستر آتین

Sealers & Additional Products

Sealers & Additional Products

REF. 9MSL3621 – MACOSEAL TWIN EVA
چسباننده فرکانس بالا برای لوله های PVC و EVA

 این مورد یک وسیله پزشکی (CE علامت دار) که برای چسباندن لوله های EVA & PVC  در نظر گرفته شده است. کد 9MSL3621  شامل یک ژنراتور و یک مهروموم کننده مناسب برای چسباندن لوله های EVA میباشد. چسباننده دستی PVC باید به طور جداگانه منظم شوند. (کد 9MSL3630  ).

با توجه به اثر بسیار محدود، MACOSEAL TWIN EVA به آسانی با هر محیطی متناسب میشود. کابل بلند چسباندن دستی امکان بکارگیری شیوه های چسباندن بدون محدود کردن حرکت را به شما میدهد. MACOSEAL TWIN EVA به لطف برش قبلی لوله های PVC، به شما امکان صرفه جویی در زمان را میدهد. 

تنها کاری که شما باید انجام دهید پرس کردن است

MACOSEAL TWIN EVA به صورت خودکار تنظیمات بهم پیوسته شدن لوله های PVC & EVA را تعیین مینماید و حرارت را در هنگامی که لوله ها چسبانده شده اند متوقف مینماید تا از هر گونه آسیبی جلوگیری شود. شاخص LED به شما هنگامی که باید از پرس کردن دست بکشید را اعلام میکند.

 


کاست های مقوایی 

ذخیره سازی کیسه های انجماد تا دمای منهای 140 الی 150 درجه سانتی گراد (فاز نیتروژن بخار) 

REF. EPE1016AU 

متصل کننده نمونه گیری 

 

REF. EPE2000AU

 

متصل کننده نمونه گیری بدون سوزن