شرکت کیمیا گستر آتین

تاریخچه شرکت

تاریخچه شرکت

شرکت کیمیا گستر آتین در سال 1390 ،با هدف خدمت گزاری به مردم شریف ایران و در راستای مرتفع نمودن بخش کوچکی از نیازهای پزشکی ودرمانی عزیزان این مرز و بوم فعالیت خود را آغاز نمود و با عنایت پروردگار و بکار گیری کادری مجرب متشکل از اساتید برجسته دانشگاه و پژوهشگران نخبه ایرانی ،مراحل رشد و پیشرفت را گذرانده است. مدیریت عامل محترم مجموعه با برخورداری از روابط بازرگانی ویژه و ارتباطات در سطح بسیار بالا با اساتید پزشکی کشور و مخترعین اروپا و امریکا در نظر دارد که با انتقال علم و فن آوری و آموزش در کنار واردات تجهیزات ،مراتب رشد و پیشرفت را برای کشور عزیزمان فراهم سازد.