شرکت کیمیا گستر آتین

Cell Culture

برای بیش از سی سال، ماکوفارما سیستم های کیسه خون یکپارچه را تولید و توسعه داده است. این تجربه ما را قادر به گسترش تخصص مان در زمینه مهندسی سلولی نموده است. محصولات در بسته های انتقال کشت سلولی ماکو بیوتک برای هر مرحله در فرایند کشت سلولی طراحی شده است. ماکوفارما و کورنینگ لایف ساینس برای ارائه راه حل های کشت سلولی مورد نیاز به منظور افزایش سلول درمانی در حال همکاری هستند.