شرکت کیمیا گستر آتین

Processing

تجهیزات

MACOPRESS SMART

دستگاه پردازش خون بند ناف خودکار 
از زمان راه اندازی، Macopress هوشمند، جدا کننده اجزای خون خودکار  بروی پردازش واحدهای خون در بانک های بزرگ در سراسر جهان تکیه نموده است.
فواید:
بازیابی TNC تسهیل شده بوسیله 9 سنسور بسیار حساس نوری 
دستگاه مقرون به صرفه در مقایسه با سیستم های جایگزین 
زمان پردازش کوتاه: 20 واحد در هر ساعت
این سیستم امکان درجه ای گسترده از بررسی و انعطاف پارامتر هایی همانند حجم پایان و هماتوکریت را فراهم میکند
سیستم پردازش خون بند ناف خودکار قابلیت اطمینان قوی خود را اثبات نموده است.
سیستم مدیریت داده انعطاف پذیر که میتواند با نیازهای شما مطابقت پیدا کند.
سنسورهای نوری و تنظیم جریان که به تولید کیفیت بالا و اجزای خونی خالص کمک میکند. تمامی سنسورها یک تابع خود تنظیم کننده دارند.
بروشور را از اینجا دانلود کنید


KITS: T&B TECHNIQUE
REF. MQT2205PU – CORD BLOOD COLLECTION AND T&B VOLUME REDUCTION BAG
حجم جمع آوری: تا 200 میلی لیتر 
روش ضد انعقاد خون: 21mL CPD + 8mL CDP  (کیسه شتشو)
اندازه سوزن: 12G
ویژگی های اضافی: کیسه های حفاظتی
جمع آوری: 2 سوزن 
عمر مفید: یک سال 
بروشور  را از اینجا دانلود کنید 


REF. VRT0000XU – T&B VOLUME REDUCTION BAG

جمع آوری کامل: تا 200 میلی لیتر 
رابط ها: یک میخ، یک برش دهنده استریل 
عمر مفید: 5 سال 
بروشور را از اینجا دانلود کنید

 


REF. MDT1200PU – CORD BLOOD COLLECTION AND T&B VOLUME REDUCTION BAG
حجم جمع آوری: تا 200 میلی لیتر 
روش ضد انعقاد خون: 21mL CPD + 8mL CDP  (کیسه شتشو)
اندازه سوزن: 12G
ویژگی های دیگر: کیسه های حفاظتی 
جمع آوری: یک سوزن 
عمر مفید: یک سال 
بروشور را از اینجا دانلود کنید 


KITS: TOP & TOP TECHNIQUE
REF. VDC1200XU – VOLUME REDUCTION BAG
جمع آوری کامل: تا 200 میلی لیتر
رابط ها: 1 میخ، 1 LUER ماده، 2 بخش تزریقی
عمر مفید: پنج سال 
بروشور را از اینجا دانلود کنید 

 

 


REF. VDC1001XU – VOLUME REDUCTION BAG 
جمع آوری کامل: تا 200 میلی لیتر
رابط ها: 1 میخ، 1 LUER ماده، 2 بخش تزریقی
عمر مفید: پنج سال 
بروشور را از اینجا دانلود کنید 

 


ACCESSORIES
REF. H97IMC SYSTEMS – FOAM BAGS FOR CENTRIFUGATION OF CORD BLOOD BAGS
H97IMC01  با استاندارد PVC
ابعاد: 160 * 90 *10
H97IMC02  با استاندارد PVC
ابعد : 140 * 90 * 10
بروشور را از اینجا دانلود کنید