شرکت کیمیا گستر آتین

Platelet Lysate


REF. GSR5050AU / BC0800010 / GNR1000AU
آماده و آسان برای استفاده ، سیستم بسته کاهنده خطرات آلودگی ، منطبق با تولید GMP، فن آوری مقرون به صرفه 


 

GSR5050AU
حجم: 500 میلی لیتر 
دمای ذخیره سازی: منهای 80 تا 40 درجه 
اتصالات: یک میخ – یک LUER  ماده – یک خروجی – 1 بخش تزریق – یک پورت دسترسی بدون سوزن 
عمر مفید : 2 سال 
بروشور را از اینجا دانلود کنید 


BC0800010
حجم : 500 میلی لیتر 
تصفیه : تخلخل فیلتر: 0.65 میکرومتر 
اتصالات: اتصال استریل – یک میخ 
عمر مفید: یک سال 
بروشور را از اینجا دانلود کنید 


GNR1000AU
کیسه ها : 9 کیسه EVA 
حجم: 10 میلی لیتر تا 30 میلی لیتر برای هر کیسه 
حرارت ذخیره سازی: منهای 80 درجه تا 40 درجه 
عمر مفید: 5 سال 
بروشور را از اینجا دانلود کنید