شرکت کیمیا گستر آتین

Freezing

کیسه های انجماد خون بند ناف (CORDBLOOD FREEZING BAGS)

 

OWERWRAP

نحوه انجماد و ذخیره سازی سلول ها 

بسته های EVA ماکوفارما وسیله های پزشکی استریلی هستند که برای نگهداری طولانی مدت سلولها تا دمای منفی 196 درجه در نیتروژن مایع در نظر گرفته شده اند.

 

 

 


تجهیزات 

MACOSEAL TWIN EVA MINI 3D
REF. 9MSL3622 – SUPERIOR HIGH FREQUENCY SEALER FOR EVA TUBES

کیسه ذخیره سازی و انجماد سلول EVA 

ابعاد ژنراتور: 232 میلی متر * 91 میلی متر * 91 میلی متر 
وزن ژنراتور: 2.1 کیلو گرم 
چسباننده دستی:
وزن 3 کیلو گرم 
ابعاد: 200 میلی متر * 28 میلی متر 
قطر لوله ها
تیوپ EVA1: 3.9 میلی متر (داخلی) / 5.4 میلی متر (بیرونی)/ جداسازی به قیچی استریل شده 
تیوپ EVA2:  2.95 میلی متر (داخلی)/ 4.15 میلی متر (خارجی)

ویژگی:
کد 9MSL3630 = چسباننده دستی PVC مازاد (تیوپ PVC: ضخامت دیواره از 2.5 تا 5 میلی متر حداکثر و 0.75 میلی متر حداقل)
قابل اتصال به دو چسباننده دستی:  پورت بالایی بروی ژنراتور برای مهرموم کردن تیوپ های EVA و پاکت نیمه 3D با یک چسباننده EVA دستی مخصوص اختصاص داده شده است. چسباننده دوم دستی برای تیوپ های PVC قابل افزودن است.