شرکت کیمیا گستر آتین

کنگره جهانی پزشکان در دانشکده پزشکی پاریس

کنگره جهانی پزشکان در دانشکده پزشکی پاریس

01 خرداد, 1395, تعداد بازدید: 0


کنگره جهانی پزشکان در دانشکده پزشکی پاریس با حضور۳۵۰ پزشک و از جمله چند تن از پزشکان ایرانی و سپس اشنایی با دو هنرمند ایرانی ساکن پاریس بیتا بهارمست و مریم جعفری ، زیر اسمان پاریس هر شنبه از تلویزیون ایران فردا

ویدئو