شرکت کیمیا گستر آتین

زوج های نابارور به مراکز جامع مراجعه کنند

زوج های نابارور به مراکز جامع مراجعه کنند

13 فروردین, 1395, تعداد بازدید: 0

دکتر محمدمهدي آخوندي افزود: مراجعه زوج هاي نابارور به مطب هايي همچون زنان و نازايي و يا مطب هاي کليه و عقيمي به تنهايي کافي نيست و اين زوج ها بايد به مراکز جامع مراجعه کنند. آخوندي اظهار کرد: در مراکز جامع، تمام اقدامات پزشکي مانند مشاوره، غدد، روان شناسي ، جنين شناسي و اورولوژي براي زوج هاي نابارور انجام مي شود. آخوندي تاکيد کرد: تمام اين اقدامات براي زوج هاي نابارور بايد انجام شود تا يک طرح درماني براي آنان مشخص شود؛چرا که تشخيص در مساله ناباروري مهم تر از درمان است. هم اکنون 20 درصد زوج هاي کشور ( سه ميليون زوج ) نابارورند؛ ناباروي به تلاش بيش از يک سال براي فرزندآوري، اطلاق مي شود. نبود بيمه خدمات درماني ناباروري يکي از مهم ترين چالش هاي پيش روي زوج هاي نابارور به شمار مي آيد. کارشناسان معتقدند کاهش ميزان باروري ها در کشور زنگ خطر به شمار مي آيد و نمي توان به سادگي از کنار آن گذشت.